top of page

Ticari Araştırmalar

 • Finansal yönden bayi ve acentelerin araştırılıp güncel mali durum analizi

 • Finansal yönden sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığı ile ilgili yapılacak araştırma sonuçlarına göre gerekli tedbirin alınması ve olası zararlardan korunmak amacı ile yapılan araştırmalar

 • Hileli ve gerçek dışı durumların mazeret olarak ileri sürülen hususların gerçekliğinin araştırılması

 • Firmalar için personel adaylarının ve çalışanların araştırması

 • Her türlü ticari kuruluşa bağlı distribütör, acente, bayilik ve şubelerin sözleşmede belirtilen maddeler ile ticari şartlarına uyup uymadığının araştırılması

 • Markalı ürünlerin sahtesinin üretim aşamasından satış noktasına kadar olan süreçlerin aşaraştırılıp ihlalleri tespit ve somut delillerle suçüstü yapılması

 • Sahte belge ve evrakların araştırılması ve bunların izlenmesi

 • Ticari uyuşmazlıklarla ilgili araştırma yapılıp somut verilerle delil toplanması

 • Ticari yatırımlarla ilgili yerel veya genel anlamda piyasa araştırması yapılarak daha sağlıklı ve ciddi kararların alınmasınının sağlanması

 • Resmi ya da gayri-resmi ticari ortaklıkların araştırılarak usulsüzlüklerin incelenmesi

 • Hileli iflas ve sanayi casusluğu konularında gerekli incelemenin ve araştırmanın yapılması,

 • Fikri ve mülkiyet hakları incelemesi

bottom of page