top of page

//Bilgi Güvenliği Hizmetleri

Gelişen teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan Siber Dedektiflik hedef kişi ya da kişiler hakkında bilgi teknolojileri kullanılarak yasalara uyacak şekilde bilgi toplanılması ve araştırılması işlemidir. Bilgi toplama ve araştırma işlemi için teknolojiyi kullanarak neden sonuç ilişkisi kuran ve araştırma yapan kişiye de Siber Dedektif adı verilir.

Siber Dedektif’in temel amacı  bir olay veya durum için  kullanılacak olan yöntem ve teknikleri önceden belirleyerek olası her türlü başarısız girişimi en aza indirgemektir.

Siber dedektifin özellikleri :

  • Güvenlik ve gizliliğe önem verir.

  • Hak ihlali yaratmaz ve yasalara uyar.

  • Kişilik haklarına saygılıdır.

  • Analitik düşünür ve olaylar arası neden sonuç ilişkisi kurar.

 

Siber Dedektif’in izlediği aşamalar :

  • Eldeki verileri toplar (Bilgi toplama)

  • Eldeki bilgiler ile yeni bilgilere ulaşır. (Bilgi derleme)

  • Ulaşılan bilgileri analiz eder. (Analiz etme)

  • Analiz edilen bilgileri  yeni bilgilere ulaşabilecek ve ulaşılan bilgileri kullanılabilecek şekilde birleştirir. (Bütünleştirme/Sentezleme)

  • Birleştirdiği tüm bilgileri yorumlar. (Yorumlama/Değerlendirme)

  • Yorumlanan nitelikli bilgileri raporlar. (Raporlama /  Sunma)

 

 

Siber Dedektif konusunda ihtiyacınız olduğu takdirde MAC Dedektiflik ve Araştırma Bürosu olarak çözüm ortağımız CyberLab Bilgi Güvenliği Merkezi ekibi ile birlikte Siber Araştırma ve İnceleme işlemleri için daima yanınızdayız.

bottom of page