top of page


Güven İçerisinde Nasıl Hizmet Alınmalıdır?

Özel Dedektife ihtiyaç duyan kişiler, öncelikle hizmet alacağı dedektifi iyi tanımalıdır. İnternette yüzlerce reklam ve ilanları olan dedektifi analiz etmelidir. Doğru ve güvenilir bir hizmet alabilmek için öncelikle, dedektifin vergi mükellefi olup olmadığını araştırmalıdır.
 
Özel Dedektifi ofisinde ziyaret edip kurumsal bir kimliğe sahip olup olmadığını incelemelidir.  İnternette araştırıldığında sahte isimlerle onlarca değişik firma, adı altında internet sitesi açarak dernek üyeliği veya ticari bir firması olmadan birçok kişiyi mağdur eden çok sayıda sahte dedektiflerin olduğu bilinmektedir.  

Gizlilik

Özel Dedektifler, çalışmaları sonucu edindiği bilgileri sözleşme yaptıkları müşterileri dışında üçüncü kişilere açıklayamaz.

​Ancak, kamu adına takibi gerekli bir suç işlendiği yolunda bilgi edinildiği takdirde bilgi ve belgeler Cumhuriyet Savcılığına derhal bildirilir.

 

bottom of page